Pravne obavijesti

Pravne obavijesti

Autorska prava

© Droga Kolinska d.d. Sva prava zadržana. Droga Kolinska d.d. dio je Atlantic Grupe

Sav sadržaj objavljen na internetskim stranicama Trudnica Mg vlasništvo je društva Droga Kolinska d.d. (osim korisničkih sadržaja koji su vlasništvo autora i definirani su u posebnom poglavlju) te je u zakonski dopuštenom okviru predmet autorske zaštite ili drugih oblika zaštite intelektualnog vlasništva.

Sadržaji (tekstovi, slike, logotipi...) objavljeni na ovim internetskim stranicama mogu se upotrebljavati isključivo u nekomercijalne svrhe i ne smiju se mijenjati, kopirati, umnožavati, ponovo objavljivati, slati poštom ili na bilo koji drugi način širiti u komercijalne svrhe bez izričitog pismenog dopuštenja društva Droga Kolinska d.d. 

Sve reprodukcije ili primjerci sadržaja ovih internetskih stranica moraju zadržati i sve navedene oznake autorskih prava, drugih obavijesti o pravima intelektualnog vlasništva ili obavijesti o drugim pravima (znak © 2014 Droga Kolinska, d.d. Sva prava zadržana. Droga Kolinska dio je Atlantic Grupe).

Robne marke i marke usluga koje se pojavljuju na ovim stranicama registrirane su robne marke čiji je vlasnik ili korisnik licence Droga Kolinska d.d. (u daljnjem tekstu i Društvo) ili njezine povezane tvrtke. Upotreba tih marki izričito je zabranjena, osim u slučajevima koji su definirani u ovom tekstu.

Korisnički sadržaji

Internetsko mjesto Trudnica Mg korisniku omogućuje objavljivanje korisničkih sadržaja u okviru usluga Čavrljanje i Dnevnik. Korisnik u postavkama odlučuje hoće li sadržaji u Dnevniku biti dostupni samo njemu ili će dopustiti javnu objavu tih sadržaja.

Društvo ne odgovara za korisničke sadržaje objavljene na www.trudnica.mg. Ti sadržaji vlasništvo su korisnika i za njih sami odgovaraju. Korisnički sadržaji objavljuju se bez prethodnog odobrenja Društva, ali Droga Kolinska d.d. zadržava pravo da briše, premješta ili uređuje poruke koje prema vlastitom nahođenju smatra uvredljivim, opscenim, smatra da krše zakon o autorskim pravima ili na neki drugi način smatra neprihvatljivima.

Objavom korisničkih sadržaja korisnici se izričito slažu s prikazivanjem na internetskom mjestu i s povezanom promotivnom upotrebom, online i offline. Slažu se da sav sadržaj koji pošalju Društvo može uređivati, objaviti, prenositi ili prikazivati. Društvu Droga Kolinska d.d. daju stalno, neisključivo, globalno, nelicencirano pravo upotrebe, kopiranja, prijenosa, uključivanja, objave, distribucije, javnoga prikazivanja, stvaranja prilagođenih radova, indeksiranja, označivanja, mijenjanja i prilagodbe (uključujući prilagodbu na streaming, mobilne, digitalne tehnologije, tehnologije za prijenos, za emitiranje i druge tehnologije).

Društvo poziva korisnike da pri objavljivanju poštuju pravila ponašanja:

  • Zabranjena je objava bilo kakvih tračerskih, opscenih, pornografskih, uvredljivih ili na drugi način nelegalnih sadržaja.
  • Budite uljudni. Ne prijetite i ne vrijeđajte ostale korisnike, ne upotrebljavajte opsceni jezik i ne ometajte namjerno rasprave ponavljajućim porukama, porukama bez značenja ili spam-porukama.
  • Upotrebljavajte jezik poštovanja. Ne upotrebljavajte jezik koji bi vrijeđao ili diskriminirao na osnovi rase, religije, nacionalnosti, spola, spolnih preferencija, dobi, regije, nesposobnosti.
  • Raspravljajte, ali ne napadajte. U zajednici različitih mišljenja uvijek dolazi do neslaganja.
  • Mogućnost objave korisničkih sadržaja iskorištavajte samo u nekomercijalne svrhe.
  • Prisvajanje tuđih slika, tekstova ili članaka bez dozvole nositelja autorskih prava zabranjeno je. Ne kopirajte cijele tekstove koji su autorski zaštićeni. Sažmite i napravite link na originalni izvor.

Korisnici imaju pravo prijaviti uvredljiv odnosno neprimjeren sadržaj. To mogu učiniti na internetskom mjestu s alatom za prijavu neprimjerenih sadržaja. Ako će prijava prema procjeni vlasnika internetske stranice Trudnica Mg biti utemeljena, objavljeni sadržaj bit će uklonjen s internetskog mjesta www.trudnica.mg najkasnije u roku od 5 radnih dana od primitka prijave.

Na internetskome mjestu Trudnica Mg mogu se prikazivati i korisnički sadržaji s Facebook stranice Trudnica Mg u skladu s postavkama privatnosti pojedinog Facebook korisnika (ako je korisnik odredio javnu objavu svojeg sadržaja) i odluke urednika internetskog mjesta.

Ograničenje odgovornosti

Sadržaji na internetskom mjestu Trudnica Mg dani su isključivo u obrazovne i informativne svrhe i ne mogu zamijeniti medicinski savjet, upute za liječenje ili preporuke zdravstvenih djelatnika. Važno je da u vezi sa svojim individualnim zdravstvenim i medicinskim potrebama slijedite savjet svojeg liječnika i drugih zdravstvenih radnika.

Droga Kolinska d.d. na svojim će stranicama nastojati pružati točne i najnovije podatke, ali upozorava korisnike internetskih stranica da su tekstovi informativnog značenja te stoga ne jamči i ne preuzima nikakvu odgovornost za njihovu točnost ni za potpunost stranica. Svi korisnici upotrebljavaju objavljeni sadržaj na vlastitu odgovornost.

Ni Droga Kolinska d.d. ni bilo koja druga pravna ili fizička osoba koja je sudjelovala u nastanku i izradi ovih internetskih stranica nije odgovorna za povremeno nefunkcioniranje stranica, eventualnu netočnost informacija ni za eventualnu štetu nastalu zbog upotrebe netočnih ili nepotpunih informacija i stoga nije odgovorna ni za kakvu štetu ili neugodnosti koje bi mogle proizaći iz postojanja internetskih stranica, pristupa informacijama i/ili upotrebe i/ili nemogućnosti upotrebe informacija na ovim internetskim stranicama i/ili za bilo kakve greške ili nedostatke u njihovu sadržaju bez obzira na to jesu li bili obaviješteni o mogućnosti takve štete.

Budući da na internetskoj stranici Droge Kolinske d.d. postoje određene poveznice do drugih internetskih stranica koje ni na koji način nisu povezane s Drogom Kolinskom d.d. i nad kojima Droga Kolinska d.d. nema nadzor, Droga Kolinska d.d. ne može jamčiti ni primati ili prosljeđivati žalbe u vezi s točnosti sadržaja bilo koje internetske stranice do koje nudi poveznicu ili referencu te ne preuzima nikakvu odgovornost za zaštitu podataka na tim internetskim stranicama.

Droga Kolinska d.d. zadržava pravo da bilo kada i na bilo koji način djelomično ili u cijelosti izmijeni, doda ili ukloni sadržaje objavljene na internetskoj stranici www.trudnica.mg, bez obzira na razlog i bez prethodnog upozorenja. Svi korisnici upotrebljavaju sav objavljeni sadržaj na vlastitu odgovornost.

Zaštita privatnosti

Droga Kolinska d.d. posvećuje posebnu pozornost zaštiti privatnosti informacija koje dobije od korisnika ovih internetskih stranica i osobnih podataka koje prosljeđuju, u skladu s važećim zakonima o zaštiti osobnih podataka u Republici Sloveniji.

Društvo prikuplja osobne podatke samo onda kad korisnici sami odluče da ih proslijede prijavom, popunjenim obrascima ili elektroničkom poštom i pritom se izričito slažu s prikupljanjem. Društvo upotrebljava osobne podatke za pristup određenim uslugama (usluge Čavrljanje i Dnevnik), provedbu nagradnih igara, statističku obradu, segmentaciju kupaca, obradu ponašanja kod prethodne kupnje, slanje ponuda, reklamnog sadržaja i časopisa, pozivnica na događanja te elektroničko anketiranje.

Za pristup nekim uslugama internetskog mjesta Trudnica Mg potrebna je prijava putem Facebook korisničkog računa (funkcijom Facebook Connect) ili registracija korisnika na internetskom mjestu Trudnica Mg. Priliko registracije korisnik mora proslijediti sljedeći osobni podatak:

  • E-adresa

Registracija je moguća samo uz prosljeđivanje svih obaveznih podataka i primanje potvrde o primitku prijave. Korisnički račun aktivira se kad korisnik potvrdi aktivaciju koju je dobio u svoj spremnik ulazne elektroničke pošte. Korisničko ime i lozinka nedvojbeno određuju i povezuju korisnika s unesenim podacima. Nakon izvršene registracije korisnik može internetskom mjestu pristupati tako da se prijavi korisničkim imenom (koje je sam odabrao) i lozinkom koju je odabrao kod registracije.

Registrirani korisnici mogu u okviru usluge Dnevnik prosljeđivati i druge osobne podatke (svoje podatke, podatke o djetetu). Ti su osobni podaci namijenjeni isključivo korisniku i on sam u postavkama odlučuje hoće li dopustiti njihovu javnu objavu ili će biti dostupni samo njemu. Društvo Droga Kolinska d.d. te podatke neće upotrebljavati za marketinške svrhe.

Ako korisnik želi otkazati registraciju na internetskom mjestu Trudnica Mg, to može učiniti tako da na info@trudnica.mg pošalje zahtjev za otkazivanje registracije. Upravitelj osobnim podacima izbrisat će osobne podatke korisnika iz zbirke osobnih podataka u roku od 5 radnih dana od primitka zahtjeva. Otkaz registracije za korisnika znači i prekid korištenja uslugama koje su dostupne samo uz registraciju.

Na internetskim stranicama www.trudnica.mg povremeno mogu biti objavljene i razne nagradne igre, natječaji ili internetski obrasci putem kojih Društvo prikuplja osobne podatke korisnika. Tako dobivene osobne podatke Društvo kao upravitelj smije upotrebljavati u skladu s posebnim uvjetima (pravila sudjelovanja u nagradnoj igri itd.) koji će biti posebno objavljeni i s kojima se korisnik posebno slaže.

U skladu s valjanim zakonodavstvo upravitelj osobnim podacima smije obrađivati osobne podatke uz osobni pristanak pojedinca. Osobni pristanak je dobrovoljna izjava volje pojedinca da se njegovi osobni podaci mogu obrađivati na određenu svrhu i da je dan na osnovi informacija koje je osigurao upravitelj. U slučaju upotrebe internetskog mjesta www.trudnica.mg osobnim pristankom smatra se postupanje korisnika kad u obrascu za prosljeđivanje osobnih podataka klikom na „Slažem se s pravilima i uvjetima“ potvrdi da prihvaća i slaže s s Općim pravilima i uvjetima. Osobne i kontaktne podate Društvo ne upotrebljava u druge svrhe.

Osobni podaci čuvaju se u Drogi Kolinskoj d.d. samo toliko koliko je potrebno za postizanje cilja zbog kojeg su obrađivani. Droga Kolinska d.d. obvezuje se da će zaštititi privatnost korisnika u skladu sa zakonima. Zaštita osobnih podataka korisnika obuhvaća organizacijske, tehničke i logičko - tehničke postupke i mjere kojima se štite osobni podaci, sprečava slučajno ili namjerno neovlašteno uništavanje podataka, njihovu izmjenu, prosljeđivanje trećim osobama ili gubitak te neovlaštenu upotrebu tih podataka.

Svi podaci pohranjuju se na zaštićenim poslužiteljima koji su u zaštićenim prostorima. Korisnik internetske stranice upoznat je i i izričito se slaže s tim da Društvo može povjeriti pojedine zadatke u vezi s obradom dobivenih osobnih podataka ugovornom obrađivaču (Renderspace d.o.o., Trubarjeva 79, Ljubljana).  Ugovorni obrađivač može obrađivati osobne podatke samo u granicama ovlaštenja odnosno narudžbe koju dobiva od Društva i u skladu s definiranom svrhom. Društvo i njegov ugovorni obrađivač ni u jednom obliku neće prosljeđivati dobivene osobne podatke ili ih otkrivati trećim osobama, osim ako se korisnici izričito slažu s tim ili ako tako budu zahtijevala pravosudna tijela.

Korisnik bilo kada, pismeno ili na drugi dogovoreni način (npr. putem elektroničke pošte), može zahtijevati da upravitelj osobnih podataka trajno ili privremeno prestane upotrebljavati njegove osobne podatke u svrhe izravnog marketinga. Droga Kolinska d.d. će u roku od 15 (petnaest) dana propisno spriječiti upotrebu osobnih podataka te o tome u sljedećih 5 (pet) dana pismeno ili na drugi dogovoreni način (npr. putem elektroničke pošte) obavijestiti korisnika koji je to zahtijevao.

Budući da na internetskom portalu postoje određene poveznice do drugih internetskih stranica koje ni na koji način nisu povezane s Društvom, upravitelj ne preuzima nikakvu odgovornost za zaštitu podataka na tim internetskim stranicama. Upravitelj također ne odgovara za moguće greške koje su posljedica prosljeđivanja netočnih podataka prilikom registracije na internetskoj stranici portala.

Kolačići

Osim osobnih podataka koje korisnici proslijede, društvo prikuplja i informacije o upotrebi internetskog mjesta. Kad korisnik pretražuje po internetskim stranicama, pretražuje anonimno, što je u skladu sa zaštitom privatnosti i osobnih podataka. Podaci o upotrebi internetskog mjesta ne omogućuju uvid u osobne podatke korisnika koje oni daju prilikom upotrebe tog internetskog mjesta. Droga Kolinska d.d. upotrebljava ih samo s ciljem poboljšanja upotrebe internetskog mjesta.

Informacije o upotrebi internetskog mjesta Društvo prikuplja kolačićima. Kolačić je niz znakova koji korisnikov preglednik može trajno pohraniti na njegovo računalo. U njemu se pohranjuju podaci i izbori o posjetima pojedinim internetskim mjestima. Internetska mjesta upotrebljavaju kolačiće svaki put kad ih korisnik posjeti tako da pohrane njegov jedinstveni identifikator i podatke u svrhu statističke obrade (internetske stranice s kojih je došao na internetsko mjesto www.trudnica.mg, vrijeme i trajanje posjeta, posjećene internetske stranice na internetskom mjestu www.trudnica.mg i druge podatke koji nisu osobne prirode) u zaštićeni kolačić koji se privremeno pohranjuje na njegovo računalo.

Korisnik određenim postavkama može izbrisati kolačiće, isključiti ih, odnosno uvjetno ih upotrebljavati. Preglednici su u osnovi postavljeni tako da prihvaćaju kolačiće, a odbijaju instaliranje kolačića koji ne potječu iz područja zapisanog u adresnoj traci.

Prilikom prvog posjeta internetskom mjestu korisnik se upoznaje s upotrebom kolačića i poziva se na davanje suglasnosti za instaliranje kolačića. Davanjem suglasnosti smatra se da korisnik daje osobno dopuštenje za upotrebu i obradu podataka prikupljenih kolačićima.